NEDİR
Giriş Tarihi : 17-06-2021 14:33   Güncelleme : 17-06-2021 14:42

Abraham Maslow tedavisi nedir?

Kendini gerçekleştirme tedavisi olarak görülen Abraham Maslow tedavisi nedir?

Abraham Maslow tedavisi nedir?

Kendini gerçekleştirme tedavisi olarak görülen Abraham Maslow tedavisi nedir? 

Abraham Maslow tedavisi nedir? Abraham Maslow tarafından oluşturulan kişilerin gereksinimleri kuramı, motivasyon kuramları içinde önemli bir yere sahiptir. Bu kurama göre, insanların motivasyonu dış faktörlerden ziyade kişinin kendi içindeki ihtiyaçlara dayanmaktadır. Kişinin içinden gelen bu ihtiyaçlar ise bir hiyerarşi içinde gruplandırılmaktadır. Yani, kişiye dışarıdan gelen ödül veya ceza gibi faktörler, bu kurama göre motivasyon üzerinde çok etkili değildir.

Maslow’un kuramına göre insanların ihtiyaçları sınırsızdır ve insan bir ihtiyacını giderdikten sonra başka bir ihtiyaç ortaya çıkar. Bir ihtiyacı giderme süreci içinde ise tamamıyle memnun olma/hoşnut olma durumu olası değildir. Bu esnada, giderilmemiş ihtiyaç kişi için büyük bir motivasyon kaynağıdır, bireyi güdüler ve birey neyi henüz elde etmemişse ona büyük ilgi gösterir.

Fakat, ihtiyaç giderildikten sonra bu ihtiyaca yönelik motivasyon davranışlar üzerindeki belirleyici etkisini kaybeder (Maslow, 1943). Maslow’a ait ihtiyaçlar hiyerarşisi hep bir piramit gibi resmedilir; halbuki Maslow hiçbir zaman bu tür bir piramitten söz etmedi. Hayattaki ihtiyaçlarımızın bu tür bir hiyerarşik görselle anlaşılması bizler için çok daha kolay olduğu için, popüler kültürde çok daha yaygın yer tuttu. Halbuki bu, konuyu yanlış anlamamıza sebep oluyor. Buna birazdan döneceğiz; şimdi, bu "piramidi" biraz tanıyalım. Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi 5 ana kategoriye ayrılmaktadır:

Fizyolojik İhtiyaçlar: Açlık, susuzluk ve buna benzer temel yaşamsal ihtiyaçlar Güvenlik İhtiyacı: Dış faktörlerden kaynaklı tehlikelerden korunma Sosyal İhtiyaçlar: Aidiyet, sevgi, kabul görme, sosyal yaşam vb. Değer Verilme/Saygınlık İhtiyacı: Statü, başarı, itibar, tanınma Kendini Gerçekleştirme: Gelişim, bir işi başarıyla tamamlama, yaratıcılık