GÜNCEL
Giriş Tarihi : 23-08-2022 09:12   Güncelleme : 23-08-2022 09:12

Araştırma – Öğretim Görevlisi İlanı

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVESİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ÜNİVERSİTEMİZE “ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ – ÖĞRETİM GÖREVLİSİ” ALINACAKTIR.  Üniversitem

Araştırma – Öğretim Görevlisi İlanı
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVESİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ÜNİVERSİTEMİZE “ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ – ÖĞRETİM GÖREVLİSİ” ALINACAKTIR.  Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte ve Bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. maddesi ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.   Başvurular ilgili Fakülte Sekreterliğine şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ Duyuru Başlama/İlk Başvuru Tarihi: 22/08/2022 Son Başvuru Tarihi: 05/09/2022 Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi: 07/09/2022 Giriş Sınavı Tarihi: 09/09/2022 Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih: 12/09/2022 İstenen Genel Şartlar:  2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak. Başvuruda İstenen Belgeler: 1. Başvuru Dilekçesi, 2. Özgeçmiş (YÖK Formatlı), 3. 2 adet fotoğraf 4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 5. Öğrenim Belgeleri (Diplomalar, Lisans Transkript, Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğini gösteren onaylı belge, Lisansüstü Öğrenim belgesi) 6. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan istenen puanın muadili bir puan aldığını gösterir belge, 7. ALES belgesi 8. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. Başvuru dilekçesini indirmek için Web sayfamızdan ‘İnsan Kaynakları-Dilekçe ve Formları’ na tıklayınız. Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin http://www.İZÜ.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. – İdare gerekli gördüğü takdirde ilanı her aşamasında iptal edebilir. Başvuru Adresi: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı-Küçükçekmece / İSTANBUL   Medektif
AdminAdmin