GÜNCEL
Giriş Tarihi : 17-02-2023 09:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OHAL kararnamesi: Bankalara 'bağış' sınırı kalktı

'Türkiye Tek Yürek' yayınında AFAD için toplanan bağışlar tartışma yaratırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan OHAL kararnamesiyle, bankalar, AFAD'a yapacakları bağış ve yardımlarda 'özkaynaklarının binde dördünü aşmama' şartından muaf tutuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OHAL kararnamesi: Bankalara 'bağış' sınırı kalktı

'Türkiye Tek Yürek' yayınında AFAD için toplanan bağışlar tartışma yaratırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan OHAL kararnamesiyle, bankalar, AFAD'a yapacakları bağış ve yardımlarda 'özkaynaklarının binde dördünü aşmama' şartından muaf tutuldu.

Depremzedeler için bağış toplamak adına geçtiğimiz akşam düzenlenen 'Türkiye Tek Yürek' ortak yayınında, Merkez Bankası ve kamu bankalarının AFAD'a bağışta bulunmaları sosyal medyada tartışma konusu olurken, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında, OHAL kapsamında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile "bankalarca yapılacak bağış ve yardımlar hakkındaki sınırlamalarda" muafiyet tanındı.

Buna göre; bankalar tarafından depremler nedeniyle AFAD'a yapılacak bağışlar, Bankacılık Kanunu'nda belirlenen sınırlamalardan muaf tutuldu.

Kararnamede, bunun için; "Depremler sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması ve afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına bankalar ve konsolide denetime tâbi kuruluşlar tarafından olağanüstü hal süresince yapılacak bağış ve yardımlar, 5411 sayılı Kanunun 59'uncu maddesinde yer alan sınırlamaların kapsamına dahil edilmez" düzenlemesi yer aldı.

BİNDE DÖRT SINIRI KALKTI

Deprem bağışlarının muaf tutulduğu, Bankacılık Kanunu'nun 59. maddesi ise şöyle:

"Bankalar ve konsolide denetime tâbi kuruluşlarca bir malî yılda yapılabilecek bağış miktarı, banka özkaynaklarının binde dördünü aşamaz. Ancak, yapılan bağış ve yardımların en az yarısının, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya indirim olarak dikkate alınabilecek bağış ve yardımlardan oluşması zorunludur. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir."

Kararname ile özel bankalar ve kamu bankalarının AFAD'a deprem bağışları, özkaynaklarının binde dördünü aşabilecek.

Sümeyye UralSümeyye Ural