GÜNCEL
Giriş Tarihi : 18-11-2021 17:27   Güncelleme : 18-11-2021 17:37

Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararı açıklandı

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine dair Cumhurbaşkanı kararının durdurulması taleplerini Danıştay reddetti.

Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararı açıklandı

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine dair Cumhurbaşkanı kararının durdurulması taleplerini Danıştay reddetti.

 

İstanbul Sözleşmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla 1 Temmuz’da tamamen kaldırılmıştı.

Sözleşmenin kaldırılmasının ardından Danıştay’a başvuru yapıldı. Danıştay, kararını bugün açıkladı. Kararda, İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılması “hukuka uygun” bulundu.

Danıştay tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sözleşmeden çekilme kararı hukuka uygundur" denildi.

NE OLMUŞTU ?

Sözleşmenin feshi kararı çok tartışılırken sivil toplum kuruluşları ve muhalefet partilerin yoğun tepki geldi. Aralarında CHP, İYİ Parti ve sivil toplum kuruluşlarının da bulunduğu tüzel ve gerçek kişiler tarafından 220 dolayında dava açıldı. Bu davalarda, "çekilme kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması" talep edildi.

Danıştay 10. Dairesi, çekilme kararının yürütmesinin durdurulması talebini reddetti. ancak bu karara davacılar itiraz etti. Dosya Danıştay'ın en üst karar organı İdari Dava Daireleri Kurulu'na taşındı.

Kurul, tüm itirazları oyçokluğuyla reddetti. Danıştay 10. Dairesi’nin çekilme kararının yürütmesinin durdurulmasının reddi yönünde verdiği karar kesinleşti. Bu karar sonrası Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine dair Cumhurbaşkanı kararı uygulanmaya devam edecek.

Danıştay’ın kararında, sözleşmenin 80. maddesinin yürütme organına yani cumhurbaşkanına fesih yetkisi verdiği vurgulandı. Anayasa’nın 104. maddesine göre, uluslararası antlaşmaları onaylama yetkisinin cumhurbaşkanına ait olduğu kaydedildi. “Cumhurbaşkanı değişen ve yeni koşullar itibarıyla anlaşmanın onaylanmasını erteleyebileceği gibi onaylamaktan tamamen de vazgeçebilecektir” dendi.